Ćmielów wczoraj i dziś
1999-2019
strona prywatna
Marek  Terczak

Wypis z opracowania ks. Jana Wiśniewskiego „Udział księży z Diecezji Sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym 1863 r.”

Super User

pomnik1 Pasjonat historii Ziemi Ćmielowskiej, społecznik Pan Jerzy Sykała zebrał materiały związane z udziałem księdza Kacpra Kotkowskiego w powstaniu styczniowym. Opracowanie to doskonale się wpisuje w obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zwłaszcza, że istnieje szansa na odnowienie pomnika o którym wspomniał w materiale źródłowym ks. Jan Wiśniewski a który obecnie znajduje się na terenie naszego kościoła. Całość do pobrania: LINK

Fragment z opracowania: "...W kościele Ćmielowskim gromadził swych parafian, a nawet żydów i w gorących mowach wyjaśniał im potrzebę ratowania Ojczyzny, zachęcał do ofiar, do łączności, do poświęceń się dla wielkiej sprawy. Ćmielów był wtedy siedliskiem patrjotycznych manifestacji. Więc w rynku, w pobliżu szosy, staraniem ks. Kotkowskiego stanął znacznej wysokości kopiec, na którym ustawiono kilkułokciowy kamienny obelisk na postumencie. Na szczycie umieszczono żelazny krzyż z takąż cierniową koroną i dwiema na krzyż złożonemi palmami. Na froncie pomnika widniało godło Ojczyzny, utracone w niewoli -ów orzeł Polski (wyszydzany przez żydów i ich kuzynków z pod czerwonej płachty). Na obchód patrjotyczny wiedli do Ćmielowa księża z dalekich nawet parafji kompanje ze śpiewem „Boże coś Polskę”. Szły tu kompanje z Zawichosta, Ożarowa, Ostrowca, Opatowa, Denkowa i innych miejscowości.” (str.19)..."

Apel

Super User

pomoc

Szanowni Państwo!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dla rodziny w wieku senioralnym, która 13 marca 2018 roku w wyniku pożaru w miejscowości Stare Stoki gm. Ćmielów straciła doszczętnie dorobek całego swojego życia.
Poniżej podajemy numer rachunku bankowego na który można kierować wpłaty. Każda nawet najdrobniejsza kwota będzie wsparciem dla rodziny w tak trudnym momencie życia. Wspólnie możemy pomóc...
Numer rachunku bankowego:  


33 9423 0000 2002 0024 8170 0004 z dopiskiem: dla Państwa Lasotów.
W imieniu poszkodowanej rodziny dziękujemy wszystkim za okazane serce i szczodrość.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Terczak

 kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Zaproszenie na Walne Zebranie członków

Super User

logo stow

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Ziemi Ćmielowskiej zaprasza na
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

I termin 27.03.2018r godz. 16.00
II termin 27.03.2018 r godz. 16.15

 

 

Porządek obrad:
- Rejestracja członków
- Powitanie członków i gości
- Wybór prezydium zebrania
- Zatwierdzenie porządku obrad
- Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu
- Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- Dyskusja nad sprawozdaniami
- Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
- Sprawy różne
- Zakończenie Zebrania

Inauguracja obchodów 100-lecia niepodległości

Super User

   inaug 100 lat15

Uroczystą Mszą Świętą w intencji ojczyzny mieszkańcy Ćmielowa rozpoczęli obchody rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Ks. proboszcz Czesław Gumieniak w kazaniu wygłoszonym z tej okazji przypomniał jak trudna była sytuacja kraju budowanego na gruzach trzech zaborów. Poruszył również temat miłości do ojczyzny i tego jak dziś należy ja pojmować.
   Po Mszy Św. w sali widowiskowej Domu Kultury mieszkańcy mogli obejrzeć film „Tarzan ułan z Zawichostu” - fabularyzowany dokument produkcji Fundacji Odzyskajmy Naszą Historie i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci. Film przypomina postać wachmistrza Tomasza Wójcika ps. „Tarzan” – legendarnego żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ i AK na świętokrzyskiej ziemi. ..::FOTO::..