Ćmielów wczoraj i dziś
1999-2019
strona prywatna
Marek  Terczak

Znani Ćmielowiacy

Zdzisława Fiolik – wspomnienie.

Super User
Odsłony: 1660

p Fiolik

 

 

Zdzisława Fiolik – wspomnienie (oparte na tekście ze strony Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, fotografie dzięki uprzejmości Pana Stanisława Fiolika). 

W październiku 1957 roku stanowisko kierownika świetlicy objęła Zdzisława Fiolik. Ówczesna świetlica mieściła się budynku tzw. „Ochronki”.KarolinkiPani Zdzisława na nowo zorganizowała dziecięcy zespół taneczny, zespoły młodzieżowe prowadzone przez Zdzisława Górczyńskiego i Tadeusza Krzaka oraz zespoły teatralne: dziecięcy i młodzieżowy jak również zespół wokalno - recytatorski "Karolinki"

  

 Zespół teatralny, poczynając od sztuk regionalno - obrzędowych, sięgał po coraz ambitniejsze pozycje jak "Polskie kredowe koło", "Czekaj - ja wrócę", "Ścieżka przez pole", „Dramat Joli”, „Przyjdą dziś o szóstej” itp:

Polskie kredowe koło

Polskie kredowe koło1Sztuka "Polskie Kredowe Koło" Ćmielowski Zespół Teatralny..

 Stroje do występów wypożyczane były podobnie jak przed wojną z teatru radomskiego, a następnie, gdy zespół wpisano do Związku Teatrów Amatorskich, z kieleckiego ZDK - u.

 

sztuka czekaj ja wrócę1a

 

Sztuka "Czekaj ja wrócę" Ćmielowski Zespół Teatralny.

  sztuka czekaj ja wrócę1c .

 Natomiast dziecięcy zespół teatralny z myślą o najmłodszych wystawiał takie sztuki jak: "Jaś i Małgosia", "Dzikie Łabędzie", "Żołnierz i królewna".

sztuka WianekSztuka "Wianek" Ćmielowski Zespół Teatralny.

 Widząc ogromny zapał nie tylko u Pani Fiolik ale również wśród gromadzącej się w świetlicy młodzieży, ówczesny dyrektor fabryki porcelany, Stefan Niemiec zainteresował się działalnością placówki i służył jej pomocą.

sztuka ścieżka przez pola

 

 

Sztuka "Ścieżka przez pola" - Ćmielowski Zespół Teatralny.

 

 

W 1971 roku mimo trudnych warunków lokalowych, dzięki Zdzisławie Fiolik powstaje chluba miasta - zespół pieśni i tańca "Ćmielowiacy", propagujący folklor naszego regionu. Staraniem Zarządu Głównego Związku Zawodowego Chemików wydano płytę analogową z pieśniami tego zespołu. "Ćmielowiacy" swoim śpiewem i tańcami uświetnili wiele imprez kulturalnych i festiwali folklorystycznych zbierając pochwały, dyplomy i nagrody pieniężne, dzięki którym dokupywano co raz piękniejsze stroje a co w rezultacie wpłynęło na poprawę wizerunku zespołu. Występy zespołu oglądali min. mieszkańcy Kielc, Tarnowa, Starachowic i Bliżyna, Rudek Oświęcimia czy Katowic.

1972 koncert śląsk

Ćmielowiacy 1972 Chorzów  (P. Fiolik w żółtej sukience)

 "Ćmielowiaków” można było zobaczyć również podczas takich imprez jak: dymarki świętokrzyskie czy dożynki w Płocku. Ze wzruszeniem i zachwytem oglądała ich polonia Amerykańska, wpisując do kroniki świetlicy proste, serdeczne słowa. Świetlica związków Zawodowych oprócz kulturalnej rozrywki była również placówką oświatową ściśle współpracującą z bibliotekami: miejską i zakładową i z Ligą Kobiet.

W 1970 roku Zdzisława Fiolik współorganizowała „Festiwal Młodzieży”. Przed szacownym jury na deskach sceny w szkole podstawowej prezentowała się uzdolniona młodzież ćmielowska. Festiwal poprzedził przemarsz korowodu ulicami miasta.

karnawał mlodziezy 1970

 

 

 

 

W 1979 roku w dowód uznania za trud włożony w działalność świetlicy jak również za zasługi, władze ufundowały indywidualną wycieczkę na Węgry dla Zdzisławy Fiolik . Jednak ta prężnie działająca świetlica z czasem zaczyna się borykać z brakiem pomieszczeń, co jest przyczyną jej upadku. Pani Fiolik odeszła na emeryturę. Umiera wieloletni kierownik chóru męskiego Józef Kurkiewicz, który ze swoim śpiewem gościł w wielu miastach Polski, również w stolicy. Po śmierci swojego prowadzącego chór przybiera jego imię a pracę nad zespołem przejmuje uczeń Kurkiewicza i nauczyciel w miejscowej szkole podstawowej - Leszek Gorlicki. Przez kilka lat kontynuował dzieło swego poprzednika pomnażając stary repertuar nowymi utworami. 22 lipca 1978 w 30 rocznicę istnienia chór dał swój ostatni, pełny koncert.

 

Wszystkie fotografie z użyczone przez Pana Stanisława Fiolika po opracowaniu znajdą się w galerii foto.

Kategoria: