Ćmielów wczoraj i dziś
1999-2019
strona prywatna
Marek  Terczak

Znani Ćmielowiacy

Jacek Małachowski - artykuł Dr. Piotra Olszewskiego

Super User
Odsłony: 1960

Jacek Małachowski

Bardzo ciekawy artykuł naszego rodaka Dr. Piotra Olszewskiego skłania do przypomnienia sobie postaci bardzo ważnej dla Ćmielowa a jednak zapomnianej – Kanclerza Jacka Hiacynta Małachowskiego. Ten paradoks wynika pewnie z jego niejednoznacznej postawy w czasie rozbiorów Polski. Jacek Małachowski figurował na liście posłów i senatorów posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa w 1792 roku, która zawierała zestawienie osób, na które Rosjanie mogą liczyć przy rekonfederacji i obaleniu dzieła 3 maja. W czasie wojny polsko-rosyjskiej, na zebraniu 23 lipca 1792 poparł decyzję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o jego przystąpieniu do konfederacji targowickiej, był konsyliarzem konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej. Warto jednak pamiętać o ogromnych zasługach dla naszego miasteczka i okolic. Jego osobiste starania o utworzenie Fabryki Porcelany uczyniły Ćmielów znanym na całym świecie.list J. Poniatowskiego do J Małachowskiego

Jacek Małachowski herbu Nałęcz urodził się 25.08.1737 w Końskich. Mieszkał w Bodzechowie, gdzie zmarł 27.03.1821 roku. Pochowany w Ćmielowie. W ciągu swego życia pełnił wiele funkcji państwowych. Był ważną postacią W latach 1786 – 1793 kanclerz wielki koronny. 23 lipca 1792 poparł decyzję Stanisława Augusta Poniatowskiego o jego przystąpieniu do konfederacji targowickiej. Urzędu zrzekł się w 1793 roku, aby nie brać udziału w Rozbiorze Polski. Politycznie popierał opcję rosyjską, gospodarczo przyczynił się do rozwoju rolnictwa i przemysłu. Odznaczony Orderem Orła Białego w 1768 roku. Kawaler Orderu Świętego Stanisława. Odznaczony także rosyjskim Orderem Aleksandra Newskiego.

 

Podziekowania od księcia Józefa Poniatowskiego dla Jacka Małachowskiego za serwis z ćmielowskiej fabryki (1811 r.)

Fragment artykułu Dr. Piotra Olszewskiego: „Julian Bartoszewicz w biogramie Jacka Małachowskiego z 1864 r. tak napisał o jego działalności gospodarczej: Na tej drodze, nie wiemy, czy położył (zasługi – P.O.), bo nie nasza rzecz o tym sądzić, ale starał się położyć rzeczywiste względem Rzeczypospolitej zasługi. Upłynęło zaledwie czterdzieści trzy lata od śmierci kanclerza, a już w wypowiedzi wybitnego znawcy epoki dało się odczuć sarkazm i niedomówienia. Żyły na pewno jeszcze osoby, które znały go osobiście. Szybko zapomniano o jego wielkich zasługach w służbie publicznej i dokonaniach gospodarczych. Jakieś dziwne fatum zaczęło ciążyć nad Jackiem Małachowskim. I ciąży do dzisiaj. W Ćmielowie, mieście szczególnie mu bliskim, gdzie został pochowany wraz z żoną i które zawdzięcza mu sławę i okres ekonomicznej prosperity, nie ma nawet ulicy jego imienia. A na wystawie ćmielowskiej porcelany w Muzeum Narodowym w Kielcach w latach 2010-2011 jako ikonografię właścicieli powieszono portret… Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, mimo iż posesorką dóbr ćmielowskich i fabryki porcelany była Teresa Scypionowa, teściowa i jednocześnie siostra wspomnianego ministra. Tymczasem Muzeum ma w swych zbiorach piękny obraz Jacka Małachowskiego…”

Epitafium J. Małachowskiego

Epitafium J. Małachowskiego1

Epitafium Jacka Małachowskiego na cmentarzu w Ćmielowie.

Zachęcam do lektury całego artykułu: Kanclerz Jacek Małachowski (1737-1821) twórca kompleksu ceramicznego Ćmielów-Denków w artykule Dr. Piotra Olszewskiego.

Kategoria: