Ćmielów wczoraj i dziś
1999-2019
strona prywatna
Marek  Terczak

A tym czasem w Ćmielowie…

Super User
Kategoria:

Maj upalny jak rzadko. Przyroda w rozkwitającej barwie kwiatów. Dosyć sucho jak na tę porę roku więc spalona trawa pachnie lipcem. Piękna pogoda towarzyszyła podczas majówki i w czasie Pierwszej Komunii.

1 komunia Zdjęcie - P. Monika Chlebna

Trwają prace przy obwodnicy, wzmacniany jest za pomocą betonowych stempli grunt od strony wjazdu na obwodnicę. Termin oddania to listopad tego roku więc pośpiech i krzątanina od rana do wieczora.

m2a

Przy kościele ks. Proboszcz rozpoczął remont wschodniej bramy, teraz ze skutym tynkiem i zdjętą rzeźbą Chrystusa z krzyżem wygląda bardzo ascetycznie, ale z pewnością po konserwacji wróci do dawnego blasku.

m4a

W Ośrodku Zdrowia Pacjent trwa remont pokrycia dachu, wykonywane są prace blacharskie wokół kominów i szybów wentylacyjnych. 

m3a

Mecz dla Tomka

Super User
Kategoria:

Trwa mecz Świt Ćmielów - Gród Ćmińsk w czasie którego zbierane są środki na leczenie i rehabilitację Tomasza Stawiarskiego, piłkarza Świtu Ćmielów, który doznał poważnych obrażeń w czasie meczu klasy okręgowej, po brutalnym wejściu zawodnika Zenitu Chmielnik. Numer subkonta: Fundacja "Cornelia" Wioletty Rogali - Mazur, 06 1020 2674 0000 2902 0156 2818

Tytuł wpłaty: "Pomoc dla Tomka 

mecz dla Tomka

Apel

Super User
Kategoria:

pomoc

Szanowni Państwo!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dla rodziny w wieku senioralnym, która 13 marca 2018 roku w wyniku pożaru w miejscowości Stare Stoki gm. Ćmielów straciła doszczętnie dorobek całego swojego życia.
Poniżej podajemy numer rachunku bankowego na który można kierować wpłaty. Każda nawet najdrobniejsza kwota będzie wsparciem dla rodziny w tak trudnym momencie życia. Wspólnie możemy pomóc...
Numer rachunku bankowego:  


33 9423 0000 2002 0024 8170 0004 z dopiskiem: dla Państwa Lasotów.
W imieniu poszkodowanej rodziny dziękujemy wszystkim za okazane serce i szczodrość.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Terczak

 kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Zaproszenie na Walne Zebranie członków

Super User
Kategoria:

logo stow

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Ziemi Ćmielowskiej zaprasza na
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

I termin 27.03.2018r godz. 16.00
II termin 27.03.2018 r godz. 16.15

 

 

Porządek obrad:
- Rejestracja członków
- Powitanie członków i gości
- Wybór prezydium zebrania
- Zatwierdzenie porządku obrad
- Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu
- Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- Dyskusja nad sprawozdaniami
- Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
- Sprawy różne
- Zakończenie Zebrania