Ćmielów wczoraj i dziś
1999-2019
strona prywatna
Marek  Terczak

OSP Ćmielów

OSP Ćmielów

Super User
Odsłony: 3606

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie datowane jest na 2 sierpnia 1905 r. Ówczesny gubernator radomski wydał pozwolenie na utworzenie jednostki OSP poprzez zatwierdzenie składu Zarządu. Kraj znajdował się wówczas pod zaborami, Ćmielów w zaborze rosyjskim a władze były niechętne powstawaniu jakichkolwiek polskich organizacji.

osp 09

Jedno z pierwszych zdjęć OSP Ćmielów

Prace nad założeniem straży podjęto jednak wcześniej bo już w marcu 1905 r. zebrało się w urzędzie gminnym 51 mieszkańców i uchwaliło założenie straży powołując na swego prezesa księcia Aleksandra Drucko-Lubeckiego, ówczesnego właściciela fabryki porcelany i okolicznych dóbr.

osp 05

17 lipca 1704 r. na Rynku ustawiono najstarszą figurę w Ćmielowie- Św. Floriana patrona strażaków. Fundatorzy to małżonkowie Gajewscy.

W dniu 3 września 1905 r. odbyło się poświęcenie straży w obecności strażaków z Opatowa, Ostrowca i Ożarowa. Poświęcenia dokonał kapelan Ks. Jan Wiśniewski, wygłaszając podniosłe kazanie: „... Lecz wy obraliście sobie inny sposób służenia ziemi i braciom. Bronić ich mienia przed zniszczeniem - cel i zadanie niezwykłe!…rzucać się macie do walki nie z ludźmi, ale z okropnym żywiołem niosącym spustoszenie i nędzę.. ”
Początkowo straż rozwijała się bardzo pomyślnie - przystąpiło do niej 139 druhów.

wisniewski01

Ks. Jan Wiśniewski (ur. 3 maja 1876 w Krępie Kościelnej, zm. 7 kwietnia 1943 w Borkowicach) – proboszcz parafii w Ćmielowie w latach 1901-1906. Regionalista, działacz społeczny i oświatowy. Autor min. broszury „Pamiątka z Ćmielowa”.

Udział ludności lokalnej w manifestacjach patriotycznych 1905-1906 spowodował wkroczenie wojsk rosyjskich do Ćmielowa i liczne aresztowania. Wielu strażaków musiało salwować się ucieczką za granicę co utrudniło rozwój jednostki.
W 1912 gmina przyznaje Straży grunt pod budowę remizy, której jednak nie ukończono z powodu braku funduszy. Po odzyskaniu niepodległości prezesem straży zostaje aptekarz Stefan Królikowski, który energicznie odbudowuje jej struktury. Strażacy przenoszą się do Domu Ludowego - obecnie Dom Kultury.

osp 18

Dom Ludowy - siedziba OSP od 1927 r. (garaż od strony parku)


W 1928 drużyna ćmielowska zajmuje I miejsce w wojewódzkich zawodach straży miejskich w Radomiu. Dzięki sukcesom Straż Ćmielowska zostaje przeniesiona do tzw. kategorii III, a Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych obniża stawkę asekuracyjną dla Ćmielowa o 10%. W 1929 r. utworzono orkiestrę strażacką liczącą 20 osób. 

osp 10

OSP Ćmielów - już z orkiestrą strażacką

W 1930 roku z okazji 25 lecia OSP Ćmielów odbyły się podniosłe uroczystości na ćmielowskim Rynku. Jednostka otrzymała sztandar, którego ojcem chrzestnym został ówczesny minister poczty i telegrafów Ignacy Boerner,. Komendant straży W. Choroszyński złożył przysięgę na sztandar. 

osp 12

25 lecie OSP Ćmielów 1930 r.

osp 02

25 lecie OSP Ćmielów 1930 r.

osp 03

25 lecie OSP Ćmielów 1930 r.

osp 04

25 lecie OSP Ćmielów. Komendant straży W. Choroszyński składa przysięgę na sztandar, którego ojcem chrzestnym został minister poczty i telegrafów Ignacy Boerner (przy sztandarze). Widoczni również: prezes straży dyr. Kleski (odczytuje rotę przysięgi) z żoną - matką chrzestną sztandaru (w jasnym kostiumie), starosta opatowski Cichy oraz  poseł Adam Morozowski. (1930 r.)

Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój jednostki. W 1973 roku Strażacy przenoszą się do nowej remizy z salą taneczną na górze i garażami na dole.

osp 07

OSP 2015 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie zostaje włączona w 1997 roku do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Obecnie jednostka liczy 36 druhów, funkcję prezesa pełni Zbigniew Gromek, naczelnikiem jednostki jest Szymon Kępa. Rozpoczęto pracę nad odnowieniem budynku remizy oraz zagospodarowaniem terenu wokół niej, utworzono boisko do piłki siatkowej.

Kategoria: