Ćmielów wczoraj i dziś
1999-2019
strona prywatna
Marek  Terczak

Artykuły z działu historia

Wycieczka do Ćmielowa z 1912 r.

Super User
Odsłony: 75

Fragnent artykułu pochodzącego z czasopisma: Przemysł Ceramiczny : organ „Związku Przemysłu Ceramicznego”. 1912. 

...O godz. 3-ej popołudniu odjechano do Ćmielowa, gdzie specjalnie ks. A. Drucko-Lubecki oczekiwał na gości. Tutaj mieliśmy sposobność zobaczyć fabrykę porcelany, której wyroby są wprost cackami, mogącymi ubiegać się o laury na dworach cesarskich. Fabryka założona w r. 1815 cieszy się ogólną sławą w całej Europie. Technicznie postawiona bardzo dobrze, czego dowodem chociażby piec tunelowy, dzisiejsza nowość w dziedzinie ceramiki. Prócz stołowizny, fabryka wyrabia artykuły elektrotechniczne, aptekarskie i cegły ogniotrwale.
Szczeg6towych objaśnień udzielali ks. A Drucko­ Lubecki i p. Dyrektor Psarski, oprowadzając gości po fabryce. Po skończonych oględzinach ks. A. Drucko-Lubecki podejmował całe grono Podczas biesiady p. Wiszniewski w pięknych słowach wzniósł toast za zdrowie księcia Drucko-Lubeckiego, na które książę równie wzniośle odpowiedział, dziękując zebranym za pomyślność polskiej ceramiki...Czytaj całość!

fofka

Kategoria: