Śpiewacze tradycje Ćmielowa.

Wspomnienia Pana Leszka Gorlickiego – wieloletniego dyrygenta chórów, zespołów nauczyciela śpiewu i animatora muzycznego w naszej gminie: LINK DO ARYKUŁU „Od dawna Ćmielów słynął z porcelany, pięknych kobiet i chóralnego śpiewu. Pierwsze chóry przykościelne, prowadzone przez miejscowych organistów rozsławiały nasze miasto w sąsiednich parafiach. W okresie międzywojennym oprócz kościelnego istniał …