Ćmielów wczoraj i dziś
1999-2019
strona prywatna
Marek  Terczak

Gdzie jest sztandar?

Super User
Odsłony: 315

Pierwszy sztandar Ćmielowscy Strażacy otrzymali w 1930 r. z okazji jubileuszu 25-lecia jednostki. W 1966 r. społeczeństwo ponownie funduje strażakom sztandar. Rodzi się pytanie po co nowy? Być może w czasach komunistycznych poprzedni był „niemile widziany”? Np. patron św. Florian wyszyty na sztandarze raził ówczesne władze? Może chorągiew była zniszczona lub też (co mało prawdopodobne) zaginęła w czasie wojny? Ten drugi sztandar towarzyszy druhom do dziś. Ale oczywiście rodzi się pytanie co się stało z pierwszym? Cofnijmy się jednak do początków tej historii…

W 1930 roku, z okazji 25 rocznicy założenia ćmielowskiej jednostki odbyły się uroczystości podsumowujące ten bardzo prężny okres działalności ratowników. Wówczas przy straży oprócz drużyn ratowniczo gaśniczych istniały: sekcja dramatyczna, sekcja fizyczna i zreorganizowana orkiestra dęta a straże pożarne z Denkowa, Bodzechowa, Kaliszan, Krzczonowic, Wojnowic, Buszkowic i Borii podlegały komendzie ćmielowskiej. Aby upamiętnić 25-lecie założenia straży (o którym pisałem ) kupiono wóz strażacki i ufundowano wspomniany sztandar a kapelan strażaków ks. Stanisław Dudziński przygotował broszurkę wydaną nakładem jednostki. (LINK)

Koszt sztandaru to 400 złotych polskich. Sztandar miał wymiary 1,20 m na 1,20 m. Po jednej stronie patron strażaków św. Florian i napis: „w jedności siła” po drugiej stronie Orzeł Biały i napis „Ochotnicza Straż Pożarna 1905-1930 r.” Z tej uroczystości zachowało się wiele fotografii prezentowanych na mojej stronie. Najsłynniejsza z nich to ta przedstawiająca przysięgę na sztandar.

Z nieznanych mi przyczyn 26 września 1966 r. ufundowano jednostce nowy sztandar. Dzięki uprzejmości Państwa Teresy i Leszka Gorlickich możemy przeczytać zapiski z kroniki, która powstała aby upamiętnić to wydarzenie. (LINK). 

W kronice brak jest fotografii z tejże - jest jednak opis przybyłych gości, wykaz wpłat społeczeństwa na fundowany sztandar oraz wpisy w pamiątkowej księdze..

Sztandar pierwszy wg. niepotwierdzonych opowieści był przechowywany w ćmielowskiej strażnicy. Może ktoś wie gdzie obecnie się znajduje? Być może pozostał w jednostce i w zakamarkach remizy niszczeje pamiątka po wielkości ćmielowskiej OSP?

LINIKI: