Ćmielów wczoraj i dziś - Jacek Małachowski - artykuł Dr. Piotra Olszewskiego
  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Ćmielów wczoraj i dziś

Marek Terczak 2016

Jacek MałachowskiKiedy Jacek Małachowski w 1777 r. stał się właścicielem dóbr bodzechowskich, zainteresował się również sąsiednimi dobrami ćmielowskimi należącymi do brata Antoniego. Antoni Małachowski był bardziej zajęty gospodarowaniem w sąsiedztwie Końskich, wypuścił więc bratu Jackowi 22 VI 1784 r. klucz ćmielowski w jednoroczną dzierżawę pod zastaw 300000 złotych. Zobowiązał się jednocześnie sprzedać mu go, po dopłacie dalszych 300 000 zł, gdyby nie zwrócił w ustalonym  terminie sumy zastawnej. I tak też się stało. Miasto Ćmielów i wsie Brzóstowa, Glinka, Grójec, Jastków, Podgrodzie, Przepaść, Wojnowice, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska, Zabułki i Młyn Borownia, Ruda i Stoki znalazły się w 1787 r. w ręku Jacka Małachowskiego. Skumulował on w ten sposób największy majątek w rejonie środkowej Kamiennej, bogaty w cieki wodne, lasy, minerały, o dobrej glebie i niezłym zaludnieniu... Czytaj całość: Kanclerz Jacek Małachowski (1737-1821) twórca kompleksu ceramicznego Ćmielów-Denków w artykule Dr. Piotra Olszewskiego.

Foto - wczoraj i dziś

foto

OSP Ćmielów

pobrany plik

Znani Ćmielowiacy

znani

Facebook

Ćmielowska orkiestra

orkiestra