Ćmielów wczoraj i dziś - Wydarzenia
  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Ćmielów wczoraj i dziś

Marek Terczak 2016

obwodnica

Na stronie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ukazały się ogłoszenia o postępowaniach w sprawie rozbudowy  odcinka drogi wojewódzkiej Nr 755 wraz z obwodnicą. Możemy w nich znaleźć informację, że przewidywana droga ma mieć jezdnie szerokości 7,0 m, chodniki szerokości 1,50 – 3,0 m bezpośrednio przylegające do jezdni oraz oddzielone od jezdni zieleńcem szerokości zmiennej, pobocza obustronne szerokości 1,25 m, ścieżkę rowerową z udziałem pieszych szerokości 3,5 m,  zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m.  Zakres rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 16+247,00 obejmuje:  przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni z wykonaniem poszerzenia jezdni w rejonie skrzyżowań z wbudowaniem nowych warstw bitumicznych, budowę zatok autobusowych z kostki kamiennej granitowej grubości 16 cm, budowę chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej…Czytaj http://www.szdw.kielce.com.pl

pomoc4

Pomoc rzeczowa:

OPS Ćmielów

Wpłaty:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Ćmielowskiej

nr. konta: 60 9423 0000 2002 0024 2846 0001

dopisek pomoc dla rodziny Kowalskich

pielgrzymowanie 201605

Dnia 2 kwietnia 2016 roku – w Roku Miłosierdzia, a także w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego oraz w 11. rocznicę odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II – do Sanktuarium przybyła pierwsza piesza pielgrzymka z Ćmielowa. Pielgrzymi przywędrowali do naszej świątyni wraz ze swoimi duszpasterzami ks. Czesławem Gumieniakiem - proboszczem parafii oraz diakonem Piotrem, który w Ćmielowie odbywa swoje praktyki przed święceniami kapłańskimi. Pątników przeprowadził przez Bramę Miłosierdzia, a następnie powitał ks. kustosz Andrzej Barzycki. Wyraził wielką radość z przybycia pielgrzymów, podziękował organizatorom oraz przybliżył historię parafii i Sanktuarium. Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była Msza Święta, a po niej ucałowanie relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Pragniemy serdecznie podziękować za wspólne pielgrzymowanie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Św. Dziękujemy wszystkim , którzy przekroczyli Bramę Miłosierdzia. Panu Burmistrzowi Janowi Kuśmierzowi za zorganizowanie strażaków którzy pomogli przy przemarszu. Strażakom z Buszkowic i Wojnowic za asystowanie w czasie drogi. Dziękujemy. Firmie przewozowej Trans-Katrina za bezpłatny przewóz pielgrzymów do Ćmielowa. Mamy nadzieję, że za rok znowu wyruszymy na pielgrzymi szlak. - Duszpasterze Parafii Ćmielów.

FOTO

 

Rysunek1

Sala balkonowa Domu Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza zamieniła się dziś w „ogród poezji”. Zebrani na wieczorku poetyckim mogli posłuchać twórczości Pani Justyny Barańskiej i Grzegorza Chlebnego (Manuel Del Kiro) -naszych poetów.Poezja doskonale się przeplatała z nastrojową muzyką.

FOTO
„...jest jeszcze czas
na zamknięcie drzwi przed prawdą
na chowanie marzeń pod poduszkę
na bezczynne patrzenie w przyszłość…” (Justyna Barańska-Na chwilę)

OSP Ćmielów

pobrany plik

Facebook

Ćmielowska orkiestra

orkiestra