Ćmielów wczoraj i dziś - Wydarzenia
  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Ćmielów wczoraj i dziś

Marek Terczak 2016

pomoc

Szanowni Państwo!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dla rodziny w wieku senioralnym, która 13 marca 2018 roku w wyniku pożaru w miejscowości Stare Stoki gm. Ćmielów straciła doszczętnie dorobek całego swojego życia.
Poniżej podajemy numer rachunku bankowego na który można kierować wpłaty. Każda nawet najdrobniejsza kwota będzie wsparciem dla rodziny w tak trudnym momencie życia. Wspólnie możemy pomóc...
Numer rachunku bankowego:  


33 9423 0000 2002 0024 8170 0004 z dopiskiem: dla Państwa Lasotów.
W imieniu poszkodowanej rodziny dziękujemy wszystkim za okazane serce i szczodrość.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Terczak

 kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie

logo stow

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Ziemi Ćmielowskiej zaprasza na
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

I termin 27.03.2018r godz. 16.00
II termin 27.03.2018 r godz. 16.15

 

 

Porządek obrad:
- Rejestracja członków
- Powitanie członków i gości
- Wybór prezydium zebrania
- Zatwierdzenie porządku obrad
- Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu
- Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- Dyskusja nad sprawozdaniami
- Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
- Sprawy różne
- Zakończenie Zebrania

   DK1 2018W tym roku koncert z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet uświetniły występy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie, chór Jutrzenka i Piotr Goljat z zespołem. Tradycyjnie rozpoczęli życzeniami włodarze miasta i gminy – burmistrzowie Jan Kuśmierz i Tadeusz Chmielecki. Dużo radości na scenie sprawiły przedszkolaki w zabawnym programie „Małym i dużym kobietkom…”. Program przygotowały Panie: Wioletta Chmielewska i Sylwia Pękalska. 

    Chór środowiskowy Jutrzenka pod „batutą” i przy akompaniamencie Pawła Cieślika przypomniał znane przeboje śpiewane razem z salą. DK2018
    Gwiazdą wieczoru był występ Piotra Goljata z programem „Nieobecni”. Piotr Goljat wystąpił w towarzystwie Piotra Górki - (kontrabas) i Jakuba Chmielarskiego – (gitara). Trio przypomniało nieśmiertelne przeboje polskich artystów. Mogliśmy posłuchać również własnych kompozycji Piotra Goljata. Wzruszająca i doskonale wykonana muzyka na żywo bardzo się spodobała ćmielowskiej publiczności – zwłaszcza jej kobiecej części. (..::FOTO::..)

Zima wstrzymała prace na obwodnicy Ćmielowa. Zostały odcinki najtrudniejsze - oba końce obwodnicy. Przedstawiam kilka zdjęć z odcinka za osiedlem Wióry gdzie dziś ze względu na niską temperaturę dało się spacerować. Wykonano już instalacje burzową, gazową, zostały przeprowadzone instalacje średniego napięcia 15 kV a także 3 przepusty nad strumieniami rzecznymi. Została niwelacja terenu – sporo ziemi trzeba będzie nawieźć na plac budowy jednak postępy są znaczne a zima do tej pory była łaskawa. (..:: FOTO::.)

obwodnica zima2018

 

Prawdziwa zima pojawiła się pod koniec lutego i jeszcze nie zamierza nas opuszczać. Trwa więc istne szaleństwo w ptasiej „stołówce” z moim oknem. Nie zapominajmy o tych skrzydlatych łobuzach. A tak przy okazji karmnik ustawiony w pobliżu okna naszego mieszkania to wspaniała okazja do podpatrywania natury. 

zima2018

Zbliża się Żydowskie świto Purim. Pieczemy Hamantasze w Ćmielowie- aby dać wyraz naszej pamięci. Pamiętamy o Ćmielowskich Żydach. Główna sprawczyni  tych wypieków - Ewa Kaleta również w akcji.

pieczenie

20180201 obw

Na stronie UMiG Ćmielów zamieszczono informacje dotyczące przebiegu budowy obwodnicy Ćmielowa:
- wykonano roboty ziemne na poziomie 80%,
- na połowie odcinka obwodnicy ułożone są warstwy bitumiczne,
- dobiega ku końcowi usuwanie kolizji z infrastrukturą podziemną (gaz, elektryka, wodociąg),
- zakończono budowę konstrukcji nośnej wiaduktu nad ul. Raciborskiego oraz nad rzeką Ćmielówką,
- trwa zbrojenie fundamentów obiektu inżynierskiego z blachy falistej nad rzeką Wojciechówką,
- trwa montaż konstrukcji nośnej obiektu inżynierskiego z blachy falistej nad rzeką Trębanówką,
- pomiędzy ul Raciborskiego ul Ostrowiecką prowadzone są roboty polegające na wymianie gruntów słabonośnych pod przyszły nasyp drogowy.
Globalnie zaawansowanie rzeczowo finansowe całego kontraktu wynosi 22 787 000,00 zł co stanowi 50% wartości całego kontraktu.

27 stycznia 2018 roku w Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie odbył się koncert charytatywny zespołów które kiedyś tworzyły tzw. ĆMA (Ćmielowską Muzykę Alternatywną) Friedhof i Azotox. Koncert uświetni występ iluzjonisty Igora " Yasha Show " Lewandowskiego. tzw. „Sztukmistrza z Lublina”. 

PS. W imieniu organizatorów koncertu dla Oliwki mam przyjemność ogłosić, że zebrano kwotę 2800 zł. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim przybyłym za wspólną zabawę i udział w tej akcji.

Oliwia

Oliwia urodziła się 4.11.2002 dwa tygodnie po terminie. Podczas porodu zachłysnęła się wodami płodowymi ale mimo to uzyskała 10 pkt.w skali Ap. Po pierwszym szczepieniu obowiązkowym dostała zapalenia stawu barkowego i sepsę. Przeżyła. Potem zaczęły się problemy z siadaniem po rehabilitacji zaczęła siadać w wieku 9.5 miesiąca. Nie raczkowała. Wreszcie zaczęła chodzić i mówić i nagle gdy skończyła 2 latka coś się zaczęło dziać. Przestała mòwić i pojawiły się wymioty i utraty przytomności. Po roku leczenia na żołądek okazało się że to padaczka i że przez ten rok zaszły nieodwracalne zmiany w mózgu. Następnie kolejna diagnoza -upošledzenie umysłowe. Gdy już przyzwyczailiśmy się do tego okazało się że padaczka jest lekooporna że leki działają ale tylko chwilę. Że im więcej napadów tym bardziej pogłębia się upośledzenie, że głowie są dwie torbiele z czego jedna w płacie czołowo skroniowym nieoperacyjna bo owinięta zwojami mózgu. Mimo wszystko jakoś dawaliśmy sobie radę ale ostatni napady znacznie się nasiliły,leki przestały działać a zmienić nie ma już na co. Jedyną nadzieją okazała się terapia olejem CBD z konopii. Jednak jest to kosztowna terapia od 650 do ok.2000 zł miesięcznie. Terapia twa tydzień i są już efekty. Nie możemy jej teraz przerwać dlatego prosimy o pomoc. https://zrzutka.pl/x8ppsm

 

Foto - wczoraj i dziś

foto

OSP Ćmielów

pobrany plik

Znani Ćmielowiacy

znani

Facebook

Ćmielowska orkiestra

orkiestra