Ćmielów wczoraj i dziś - Segregujemy śmieci...
  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Ćmielów wczoraj i dziś

Marek Terczak 2016

odpady2018Link: harmonogram odbioru śmieci

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz.19) uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2018r. wszyscy mieszkańcy gminy Ćmielów, którzy złożyli deklarację na odbiór śmieci segregowanych muszą zbierać poszczególne frakcje odpadów w następujący sposób:

- papier w skład, której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.- szkło w skład, której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.

- tworzywa sztuczne,metale, w skład,której w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

- odpady zmieszane w pojemnikach koloru czarnego

 

W związku z powyższym pojemniki do zbiórki selektywnej będące na wyposażeniu mieszkańców naszej gminy powinny posiadać stosowne oznaczenia. Dopuszcza się aby w obecnym pojemniku do zbiórki selektywnej oddawać tylko tworzywa sztuczne i metale , których mieszkańcy produkują w największych ilościach. Pozostałe frakcje muszą być oddawane w w/w workach lub pojemnikach oznaczonych stosownymi napisami i w odpowiednim kolorze.

Informujemy ,że gmina przygotowały jednorazową pomoc w formie bezpłatnych worków do selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne i szkło), które mieszkańcy wsi mogą odbierać u sołtysów poszczególnych wsi oraz w tutejszym urzędzie pok.nr.1 (mieszkańcy Ćmielowa) . Po odbiór worków do selektywnej zbiórki można się zgłaszać od dnia 11.12.2017r. Po odbiór powinny zgłaszać się osoby które złożyły stosowne deklaracje na odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji i niewłaściwego umieszczenia odpadów przez mieszkańców organ podejmie stosowne czynności określonego przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (http://www.cmielow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=7&dzialy=7&akcja=artykul&artykul=469)

Foto - wczoraj i dziś

foto

OSP Ćmielów

pobrany plik

Znani Ćmielowiacy

znani

Facebook

Ćmielowska orkiestra

orkiestra